ข้อกำหนดและเงื่อนไข


1.การอนุญาตโดยมีข้อจำกัด

ภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการของเว็บไซต์ https://www.w-spin.com สิทธิประโยชน์ รวมทั้งข้อมูลและบัญชีของท่านที่สมัครเข้ามาเล่น จะไม่สามารถทำการโอนหรือส่งต่อให้แก่บุคคลอื่นใดๆได้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิทธิ์ของตัวท่านเองเพียงแต่ผู้เดียวเท่านั้น หากว่ามีการส่งต่อหรือมอบกรรมสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีของตัวท่านเองรวมทั้งถึงรหัสผ่านให้กับบุคคลที่ 3 ทางเราจะถือว่าผิดเงื่อนไขข้อตกลงในการเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์เรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้รับการยินยอม รวมทั้งตกลงกันระหว่างเว็บไซต์ที่ให้บริการและผู้สมัครที่เล่น ทางเว็บไซต์สามารถที่จะถอนสภาพความเป็นสมาชิกของท่านได้ทันที

2.การจำกัดความรับผิด

ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ทำการส่งให้กับทางเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในการสมัครสมาชิก หรือข้อมูลในการทำธุรกรรมด้านการเงินกับทางเว็บไซต์ในเรื่องของการฝาก-ถอนเงิน ทางทีมงานเราจะยึดถือข้อมูลตามที่ท่านผู้เป็นสมาชิกได้ทำการผ่านระบบเข้ามาเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากข้อมูลที่ผิดพลาด และหากว่าเกิดปัญหาใดๆ ทางเว็บไซต์ขออนุญาติที่จะยึดตามหลักฐานที่ได้รับมาเท่านั้น

3.จำกัดความเสียหาย

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ในความเสียหายที่เกิดจากตัวผู้เล่นหรือผู้สมัครเอง ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรงหรือทางอ้อม รวมถึงความประมาทเลินเล่อในการเก็บรักษาข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งหมายถึงข้อมูลยูสเซอร์และรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการล็อคอินเข้าระบบเพื่อเล่นเกม ดังนั้นโปรดเก็บรักษารหัสผ่านบัญชีโดยที่ท่านรู้เพียงคนเดียวเท่านั้น

4.การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหน้าเว็บไซต์

ข้อมูลต่างๆที่สำคัญ ที่ซึ่งปรากฎอยู่ในหน้าเว็บไซต์ https://www.w-spin.com รวมทั้งถึงข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

5.จำกัดอายุของผู้ใช้บริการ

สมาชิกที่เข้าเล่น หรือเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ https://www.w-spin.com จะต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่า มีการใช้ข้อมูลที่ปลอมแปลงขึ้นมา ทางเราขออนุญาตยุติการทำธุรกรรมทั้งหมดของท่านโดยทันที